BIM

BIM oz. informacijsko modeliranje gradenj je najnaprednejši proces načrtovanja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja ter končne razgradnje objekta.

BIM


Pri BIM oz. informacijskem modeliranju gradenj gre za najnaprednejši proces načrtovanja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja ter končne razgradnje objekta. Ta skupek tehnologij in procesov množici udeležencev omogoča boljšo in hitrejšo komunikacijo in sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in upravljanju gradnje v virtualnem okolju, saj pri BIM-modeliranju sestavljamo in usklajujemo virtualne informacije objekta.

V trenutni dobi tako vsesplošne digitalizacije kot tudi digitalizacije v gradbeništvu tudi BIM-pristop temelji na ideji stalne uporabe digitalnih modelov tekom celotne življenjske dobe zgradbe, vse od začetne ideje in zasnove, skozi vse faze detajlnega načrtovanja, do same izgradnje in naprej skozi fazo delovanja, obratovanja oz. uporabe zgradbe.

BIM pristop bistveno izboljša pretok informacij med vsemi udeleženimi na vseh stopnjah projekta, kar se kaže v povečanju učinkovitosti, predvsem zaradi zmanjšanja napak in eliminacije podvajanja oz. multipliciranja vnosa informacij, lažjega sledenja spremembam. Pri oblikovanju digitalnega BIM modela zgradbe sodelujejo vsi udeleženci projekta, zato je takšen model medsebojno usklajen, morebitne napake pa odkrite bistveno prej (še preden pride do gradnje), kar pozitivno vpliva na vrednost in posledično tudi na hitrost izvedbe gradnje.

Digitalizacija gradbeništva in z njim povezano digitalno načrtovanje (BIM modeliranje) predstavlja najsodobnejši način projektiranja, izvedbe in upravljanja zgradb oz. našega grajenega okolja, zato smo se v Savaprojektu odločili za BIM tehnologijo.

 

 Galerija nekaterih referenc