Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Čistilna naprava pri Triglavskem domu na Kredarici


Avtor: Andraž Hribar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Čiščenje odpadnih voda je pogosto pereča problematika že na vsakdanjih lokacijah, na izoliranih in močno zaščitenih mestih pa je težava toliko večja. Planinski dom na Kredarici je vsekakor takšen primer; je najvišje ležeč planinski dom v Sloveniji (2.515 m), brez stalne oskrbe z električno energijo, za oskrbo z vodo je odvisen od temperatur in padavin, je zaščiten (oz. njegov izgled je varovan) kot kulturna znamenitost in leži v Triglavskem narodnem parku, na področju katerega so vse aktivnosti regulirane s posebnim zakonom.

Planinski dom je skupno ime za zgradbo, ki opravlja več funkcij, pri čemer bom iz vidika tehnike obšel sicer zelo pomemben simbolni in kulturni pomen. Je postojanka za planince in je zavetišče v obdobju, ko planinski dom kot dejavnost nudenja oskrbe ne deluje (dom je zaprt od oktobra do maja). Je vozlišče za obveščanje s telekomunikacijsko postajo in je eden od centrov gorske reševalne službe. Je tudi meteorološka postaja.
Planinsko društvo Matica, ki je lastnik in upravlja planinski dom, vodi in razvija dom skozi čas, skladno z zakoni, tehniko in potrebami zgoraj omenjenih funkcij ter obiskovalcev. Najti rešitve v tem naboru interesov, ki niso vedno skladni, je izziv. Glede umeščanja čistilne naprave (ČN) se je planinsko društvo tako odločilo, da bo za pomoč, svetovanje in pripravo dokumentacije angažiralo podjetje Savaprojekt d. d. Krško.

Da čistilna naprava na takšni lokaciji ne bo tipska, je bilo jasno že na samem začetku. Potrebno je bilo najti inovativne in unikatne rešitve. V prvi vrsti glede tehnologije čistilne naprave, ki mora prenašati izredna sezonska in dnevna nihanja (izbran je sistem zalogovnika, greznice in posebej prilagojenega biodiska). Nato glede vira napajanja in načina odvajanja vode ter viškov blata (izbran je sistem dveh plinskih agregatov z izkoriščanjem čimveč energije v obliki kogeneracije, zgoščevanje blata brez toplote in helikopterski odvoz sinhrono z oskrbo doma, tako da ni potrebnih dodatnih letov iz tega naslova). V nadaljevanju je bil izziv umestitev tehnologije zaradi omejenega prostora, omejitev pri poseganju v prostor in omejitev glede materialov (predlagano je drobljenje kamna iz izkopa za beton, uporaba žive skale kot nosilne stene ter vizualna stopitev z obstoječim planinskim domom in okoljem; tehnika gradnje je trenutno v preverbi in na osnovi tega bo nastala tudi magistrska naloga). In nazadnje glede režima in kontrole nad obratovanjem zaradi odročnosti lokacije (dom je zaradi vremenskih razmer lahko odrezan od sveta tudi tri tedne) in zaradi odsotnosti tehnikov, kar zopet vodi k prvemu vprašanju in diktira robustnost in nezahtevnost tehnologije ČN.

Sinergija drobcev rešitev v celotno sliko je bila izziv, ki smo ga v Savaprojektu opravili kvalitetno in s ponosom – kajti če lahko iz vidika tehnike obidemo simbolni in kulturni pomen, ga iz vidika duše Slovenca in planinca, ki je vodja tega projekta, ne moremo.Galerija nekaterih referenc