Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Slovenski inženirski dan: sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami


Popoldanski del Dneva inženirjev je bil kot ločen dogodek namenjen matičnim sekcijam. Velja omeniti vsebine Matične sekcije elektroinženirjev, saj je dogodek moderiral izvršni direktor našega podjetja Vinko Volčanjk, ki je tudi sicer kot član Komisije za izobraževanje pri Inženirski zbornici sodeloval pri opredelitvah vsebin konference.

 

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.

Inženirska stroka 4. marca obeležuje svetovni dan inženirjev. Na ta dan se je na spletni konferenci v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije zbralo 2500 inženirjev s področij graditve (inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezije, geotehnologije in rudarstva, požarne varnosti, prometnega inženirstva in inženirji tehnoloških strok). Nastopilo je več kot 30 predavateljev.

Osrednja tematika dogodka so bile naravne nesreče in vloga inženirja pri pravilnem načrtovanju. Pogostejše tresenje tal v naši okolici je v zadnjem času izpostavilo problematiko potresne varnosti zgrajenih stavb, kar se je še posebej izkazalo ob lanskih uničujočih potresih v Zagrebu in Petrinji.

Letošnja konferenca je bila zato namenjena predstavitvi inženirskih rešitev, ki zagotavljajo večjo varnost sobivanja s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, ekstremni veter, požari, žledolom, udari strele in nenazadnje virus SARS-CoV-2. Po rezultatih raziskave, ki jo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije, bi bilo pri potresu intenzitete 8 z epicentrom v Ljubljani težko poškodovanih in porušenih skoraj 400 stavb, dodatno pa bi bilo poškodovanih in začasno neuporabnih še več kot 9400 stavb. Kot poudarja Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, lahko visoko usposobljeni gradbeni inženirji, ki jih je v Sloveniji okoli 3500, s svojimi znanji in izkušnjami preprečijo ali odpravijo posledice takšnih nesreč.

Spletna konferenca je opozorila na izvedbo preventivnih ukrepov, katerih cilj je povečati varnost, zanesljivost in sledenje veljavnim predpisom z vidika elektrotehnične stroke. Poudarek vsebin je bil tudi na dejstvu, da je pri vsakem posegu v stavbo (splošna obnova, energetska sanacija, statična rekonstrukcija) vključena električna inštalacija, zato morajo investitor, projektant in izvajalec zagotoviti udeležbo elektroinženirjev.

Ob tem je bilo izpostavljeno nedopustno umikanje države glede nadzora nad obveznim sodelovanjem strok, ki so udeležene v procesih graditve. Večja deregulacija na področju gradbene zakonodaje ne zagotavlja večje varnosti.

Na konferenci so bile predstavljene aktualne tematike sočasno s sporočilom, da se je treba problematike prenov ali izvajanja preventivnih ukrepov lotiti sistemsko in strokovno.

Tudi v podjetju Savaprojekt smo ta dan obeležili s sodelovanjem naših inženirjev na plenarnem delu konference in na popoldanskih sekcijskih dogodkih.
 Galerija nekaterih referenc