O družbi

 

      Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško.

Kakovost


Sistem kakovosti vzdržujemo na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2015.
 

Politika kakovosti

1.  Kakovost naših storitev se izraža v zadovoljstvu naših naročnikov.

2.  Kakovost je torej strateškega pomena in potreba po zadovoljitvi naših naročnikov. Kakovost je najpomembnejši vzvod k uspešnem poslovanju.

3.  Poleg zadovoljevanja potreb naših naročnikov se kakovost izraža tudi pri spoštovanju naših konkurentov in predpisov, kajti tako je kakovost storitev lažje prepoznati.

4.  Eden pomembnejših dejavnikov pri zagotavljanju kakovosti je spoštovanje podizvajalcev, predvsem pa vseh izvajalcev naših storitev, pri čemer so najpomembnejši zaposleni.

5.  Za odgovornost izvajanja storitve so odgovorni vsi, ki na storitvi delajo, pri čemer je izrednega pomena vzpostavitev dobrih in predvsem iskrenih odnosov z vsemi deležniki v procesu izvajanja storitve. Seveda je vodstvo odgovorno za usmerjanje aktivnosti v tej smeri.

6.  Pravočasno odpravljanje pomanjkljivosti zagotavljamo z dobrim poslovno informacijskim sistemom in nenehnim prenosom dobrih praks v delo.

7.  Ozaveščenost zaposlenih o kakovosti in pomenu kakovosti za prihodnost vzdržujemo z izobraževanjem, motivacijo in zaposlitveno selekcijo kadrov. Na prvem mestu je ocena pripravljenosti za vzpostavljanje takih odnosov, ki so osnova za kakovostno delo.

8.  Učinkovitost sistema vodenja kakovosti nenehno izboljšujemo z:

·  izboljšanjem procesov,

·  povečanjem učinkovitosti z izboljšavami in zmanjševanjem stroškov kakovosti,

·  vzgojo pozornih, zavzetih in do naročnikov prijetnih in strokovnih kadrov.

9.  Konkretni in številčni cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti.

10. Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2015.

11. Sistem vodenja kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI.

 

USTVARJALNI KROG SE NIKOLI NE USTAVI!     

                                                  

                                                                                               Galerija nekaterih referenc