O družbi

 

      Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško.

Kdo je kdo


 

 

 

Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.

Glavni direktor

Tel.: 07/ 49 14 200
Elektronska pošta: savaprojekt@savaprojekt.si

   

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

Namestnik glavnega direktorja

Tel.: 07/ 49 14 252
Elektronska pošta: vinko.volcanjk@savaprojekt.si

   

Sejad Bajrić, dipl.inž.el.

Izvršni direktor za področje projektiranja

Tel.: 07/ 49 14 207
Elektronska pošta: sejad.bajric@savaprojekt.si

   

Andrej Špiler, univ.dipl.inž.geod.

Izvršni direktor za področje inženiringa

Tel.: 07/ 49 14 214
Elektronska pošta: andrej.spiler@savaprojekt.si

   

Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvršna direktorica za področje urbanizma

Tel.: 07/ 49 14 227
Elektronska pošta: damjana.pirc@savaprojekt.si


   
 

Strokovne službe:

Tajništvo

Tel.: 07/ 49 14 255

Pravna služba

Tel.: 07/ 49 14 267

Računovodstvo in finance

Tel.: 07/ 49 14 249, 07/ 49 14 202

Komerciala

Tel.: 07/ 49 14 226

Recepcija

Tel.: 07/ 49 14 200

Kopirnica

Tel.: 07/ 49 14 229

Služba informatike

Tel.: 07/ 49 14 254

 

 Galerija nekaterih referenc