O družbi

 

      Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško.

Razvojna strategija


Postati vodilna slovenska družba z našega področja dela, torej iz celovite storitve inženirja v procesu gradnje in načrtovanja prostora.

Zadovoljevanje potreb investitorjev po novih, inovativnih objektih in po celotnem neodvisnem in vizionarskem urejanju prostora.

Doseči konkurenčne cene.

Zagotoviti najboljše osebje oziroma strokovnjake, tako da bomo še utrdili naš ugled dobrega projektanta, dobrega inženirja in dobrega načrtovalca v zvezi z urejanjem prostora ter v zvezi s samo gradnjo objektov.

Poslanstvo družbe:

S skupnimi močmi – skupaj z investitorjem doseči višji standard spoštovanja in upoštevanja naše stroke pri načrtovanju prostora in izvajanju investicij. Nivo delovanja investitorja in inženirja kot celote in ne zgolj kot naročnika in izvajalca.

Cilj našega poslanstva naslednja leta bo boljše zadovoljevanje investitorjevih potreb in boljše skupno delo z investitorjem. Ne moremo namreč več pristajati na dejstva, da investitorji mislijo, da kadar vodimo nek projekt, da je to zgolj naše delo. Brez močnega sodelovanja investitorja se to ne da narediti.

Naše poslanstvo je tudi zadovoljevanje potreb zaposlenih, predvsem njihove socialne varnosti in osebnostnega razvoja.

Zadovoljevanje potreb in želja lastnikov po zadovoljivi primernosti dividend ter istočasni varnosti družbe in naložb te družbe.

Vedno smo in vedno bomo v svojem poslanstvu upoštevali družbeno odgovornost do okolja, v katerem delujemo, kar že desetletja tudi izvajamo.Galerija nekaterih referenc