O družbi

 

      Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško.

Zgodovina


Začetki delovanja segajo v leto 1947, ko je bilo delo podjetja organizirano sprva v Okrajnem gradbenem podjetju OGRAD. V 50. in 60. letih smo bili del podjetja Industrija gradbenega materiala IGM SAVA Krško.

Povečane potrebe po načrtovanju objektov so leta 1975 narekovale ustanovitev posebne delovne enote Projektivni biro. Projektivna dejavnost je hitro rasla in oblikovala sta se TOZD Savaprojekt Krško in TOZD IGM Sava Krško.
Leto 1975 označujemo za uradni začetek obstoja družbe.

Kot samostojna organizacija prične Savaprojekt Krško z delovanjem 1.1.1989.

Leta 1997 je bila družba Savaprojekt v procesu lastninjenja organizirana kot delniška družba.Galerija nekaterih referenc