Prodaja

                  Gradnja objektov in poslovnih con za trg

                  ter prodaja lastnih počitniških in stanovanjskih

                  objektov.

Poslovna cona Miklavž


Uresničite svojo podjetniško zamisel v Poslovni coni Miklavž na Dravskem polju. Poslovna cona je v celoti komunalno opremljena, komunalni prispevek je poravnan. Z izvedbo projekta lahko pričnete takoj. Poleg zemljišča vam nudimo izdelavo projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja ali celotni svetovalni inženiring, lahko pa poskrbimo tudi za izvedbo investicije, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Lokacija: Miklavž na Dravskem polju/ le 10 min iz centra Maribora/ob glavni cesti Maribor - Ptuj
Velikost poslovne cone: 1,6 ha
Načrtovani objekti: trgovski center, več stanovanjsko-poslovnih objektov
Infrastruktura: električna napeljava, vodovod, kanalizacija, plinovod, telekomunikacijsko omrežje
Dejavnosti za stanovanjsko-poslovne objekte: zdravstvo, trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami …
Opis: Poslovna cona je zasnovana tako, da se ob glavni cesti nahaja bencinski servis, ki že obratuje, in parkirne površine, ostale načrtovane stavbe pa bodo locirane ob severni meji ureditvenega območja. Gradnja stanovanjsko-poslovnih objektov je umaknjena na severno stran.
Cena: po dogovoru, odvisno od obsega storitve (minimalni pogoj za prodajo zemljišča je naročilo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 
Vizualizacija:

Kontakt:

Tatjana Vresk, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: tatjana.vresk@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 218 

 


Galerija nekaterih referenc