Prodaja

                  Gradnja objektov in poslovnih con za trg

                  ter prodaja lastnih počitniških in stanovanjskih

                  objektov.

Priložnost za uresničitev vaše želje po lastni hiši


Zbiranje interesa za nakup zazidljivih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš  (po pooblastilu lastnika zemljišč)

 

Na sončni lokaciji na Vidmu v Krškem imamo na voljo zazidljiva zemljišča, na katerih je možna gradnja do max. 7 stanovanjskih hiš, s približno površino posamezne parcele 700 m2.

Gre za območje, ki se nahaja v osrčju že obstoječih stanovanjskih objektov oz. enodružinskih hiš, umaknjeno od glavne ceste.

Glede na izkazan interes je možno parcele tudi združevati in s tem povečati površino pripadajočega zemljišča. Največja možna etažnost hiš je P + 1 + M, z možnostjo podkletitve.

 

Prodajalec: Slavka Alojzija Božič

Za več informacij pokličite:

Manica Kuselj, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: manica.kuselj@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 240 

 

 

   Galerija nekaterih referenc