Prodaja

                  Gradnja objektov in poslovnih con za trg

                  ter prodaja lastnih počitniških in stanovanjskih

                  objektov.

Priložnost za uresničitev vaše želje po lastni hiši - na voljo le še ena parcela


Zbiranje interesa za nakup zadnje zazidljive parcele za gradnjo stanovanjske hiše (po pooblastilu lastnika zemljišča)

 

Na sončni lokaciji na Vidmu v Krškem je na voljo le še ena zazidljiva parcela površine 882 m2, na kateri je možna postavitev stanovanjske hiše.

Gre za območje, ki se nahaja v osrčju že obstoječih stanovanjskih objektov oz. enodružinskih hiš, umaknjeno od glavne ceste.

 

Prodajalec: Slavka Alojzija Božič

Za več informacij pokličite:

Manica Kuselj, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: manica.kuselj@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 240 

 

 

   Galerija nekaterih referenc