Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Poslovni, upravni ter splošni objekti


Poslovni objekt Odseka za znanosti o okolju – O2, Inštitut Jožef Stefan, izvedba svetovalnega inženiringa in izvajanje strokovnega nadzora, 2012 – 2015

Dom starejših občanov Moravče, izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), 2017-2019

Dom starejših občanov Slovenj Gradec, izdelava projektne dokumentacije, 2006-2008

Celovita obnova obstoječega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika, priprava celotne projektne dokumentacije, 2013-2014

Prizidava in delna rekonstrukcija OŠ Miška Kranjca v Ljubljani, izdelava projektne dokumentacije, 2019

Poslovni logistični center Avtotehne v Ljubljani, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2006 – 2009

Revitalizacija Stare šole Log, izdelava projektne dokumentacije, 2017-2020

Večnamenska dvorana v Žirovnici, izdelava projektne dokumentacije in gradbeni nadzor, 2008-2010

Podružnična šola Zagradec, izdelava projektne dokumentacije (PZI), 2013-2014

Poslovni objekt GEN-i v Ljubljani, natečajna rešitev, 2019

Raziskovalni inštitut ZEL-EN, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2012 – 2014

Širitev podružnične OŠ v Ihanu, izdelava projektne dokumentacije, 2016-2017

Športna dvorana Brežice, izdelava projektne dokumentacije, 2008

Dislocirana enota doma za ostarele v Metliki, izdelava projektne dokumentacije, 2011

Informacijsko središče GEN, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2008 – 2011

Širitev in rekonstrukcija sortirne prtljage na Letališču Jožeta Pučnika, priprava celotne projektne dokumentacije, 2016-2017

Celovito obnova z energetsko sanacijo OŠ Jurija Dalmatin Krško, izdelava projektne dokumentacije, 2009 - 2017

Stanovanjski blok v Zrečah, izdelava projektne dokumentacije, 2020

Poslovno trgovski objekt Tehnogozd, idejna zasnova

Poslovna cona DRNOVO-ZAHOD, idejna zasnova

Poslovna cona DRNOVO-VZHOD, idejna zasnova

Stanovanjsko trgovski kompleks Miklavž, idejna zasnovaGalerija nekaterih referenc