Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Projektna dokumentacija


Industrijski objekti:

 1. API finalizacija, naročnik Krka, d.d., Novo mesto
 2. Skladišče OTO in SPECIFIKA, naročnik Krka, d.d., Novo mesto
 3. Pomožni objekt za skladišče dejavnosti, naročnik NEK
 4. Odpremno skladišče Javornik, naročnik Acroni d.o.o.
 5. Podaljšek visokoregalnega skladišča embalaže, naročnik Krka d.d. Novo mesto
 6. Nova TP znotraj kompleksa Papirnica Radeče
 7. Objekt Sinteza 2 - hlajenje reaktorja, naročnik Krka, d.d., Novo mesto
 8. Visoko regalno skladišče jeklene pločevine, naročnik Acroni d.o.o.
 9. Podaljšek hale v jeklarni, naročnik Acroni d.o.o.
 10. Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine v obratu PC PDP – PD, naročnik Acroni d.o.o.
 11. Obrat PDP - nova linija mehanskega razreza debele pločevine, naročnik Acroni d.o.o.
 12. Linija za transport debele pločevine, naročnik Acroni d.o.o.
 13. Objekt Lužilna kad 3 in pralna linija, naročnik Acroni d.o.o.
 14. Čistilna naprava Bazga
 15. Skladišče in proizvodnja, naročnik DROGA Portorož – PC Zlato polje
 16. Objekt za celovito ureditev odpraševanja, naročnik ESOTECH
 17. Regalno skladišče z aneksom, naročnik Alples, d.d.
 18. HE Boštanj – Vodovod Kompolje
 19. Visokoregalno skladišče, Kemofarmacija d.d. Ljubljana
 20. Razvojni laboratorij kemije – KILOLAB, Krka d.d. Novo mesto
 21. Logistični center Grieshaber Krško
 22. Razžveplevanje dimnih plinov v TET 2
 23. Poslovno proizvodni objekt – SOP International d.o.o.
 24. Objekt TS in CATA – Revoz Novo mesto
 25. Distribucijski center z upravno stavbo, Sava Tires Kranj
 26. Projekt PSP, TOSAMA
 27. Rekonstrukcija papirnega stroja PS2, Vipap Krško
 28. Vzdrževalna baza Drnovo, CGP Novo mesto
 29. Vinarski center Impoljca
 30. Dograditev stikališča 20 kV Trnovlje
 31. Stikališče RTP Trnovlje
 32. Krka – BETA Šentjernej
 33. ČN za škajni jami Blooming in Steckel, Acroni
 34. Linija za izdelovanje navitih žlebakov – prizidava skladiščnega nadstreška, Knauf Insulation
 35. Linija Ebner, Acroni


Bencinski servisi:

 1. BS Petrol Vrtojba I
 2. BS Petrol Vrtojba II - rekonstrukcija
 3. BS Petrol Vipava jug
 4. BS Petrol Pivka
 5. BS OMV Smednik
 6. BS OMV Obrežje
 7. BS Agip Ajdovščina
 8. BS Agip Drnovo
 9. BS Agip Maribor
 10. BS Agip Šmarje pri Jelšah
 11. BS Agip Hoče
 12. BS KOMOČAR Anton in Ljudmila – BS s spremljajočimi objekti v Krški vasi
 13. BS OMV-ISTRABENZ Brežice (projekt za izvedbo)
 14. BS OMV-ISTRABENZ Črnomelj (projekt za izvedbo)
 15. BS OMV-ISTRABENZ Kisovec (projekt za izvedbo) - dve varianti (leta 1994 in 1997)
 16. BS OMV-ISTRABENZ Krško (projekt za izvedbo)
 17. BS OMV-ISTRABENZ Litija (projekt za izvedbo)
 18. BS OMV-ISTRABENZ Ljubljana - Štepanjsko naselje (projekt za izvedbo)
 19. BS OMV-ISTRABENZ Ormož (projekt za izvedbo)
 20. BS OMV-ISTRABENZ Senovo (projekt za izvedbo)
 21. BS OMV-ISTRABENZ Škofja Loka (projekt za izvedbo elektro instalacij)
 22. BS OMV-ISTRABENZ Brezovica
 23. BS OMV-ISTRABENZ Kamnik (projektna dokumentacija za izvedbo)
 24. BS OMV-ISTRABENZ Livada
 25. BS OMV-ISTRABENZ Primskovo
 26. BS OMV-ISTRABENZ Šmarje SAP
 27. BS OMV-ISTRABENZ Trebnje
 28. BS OMV-ISTRABENZ Zaloška cesta, LJ
 29. BS OMV-ISTRABENZ Žabja vas
 30. BS OMV-ISTRABENZ Brežice - rekonstrukcija


Stanovanjski objekti in domovi:

 1. Dislocirana enota Doma za ostarele Metlika
 2. Oskrbovana stanovanja v Krškem
 3. Dom starejših občanov Slovenj Gradec
 4. Poslovno stanovanjski objekt v Stari vasi
 5. Stanovanjsko naselje Spodnji Grič
 6. Stanovanjsko naselje v Krškem
 7. Stanovanjsko naselje v Novem mestu
 8. Stanovanjsko naselje Koresov breg
 9. Stanovanjsko naselje Kare “C” Krško
 10. Stanovanjsko naselje Kare Dalmatinova
 11. Stanovanjsko naselje Pod Goro
 12. Stanovanjsko naselje Bohoričeva ul.
 13. Stanovanjski objekt Krško
 14. Poslovno-stanovanjski objekt Preskrba Krško
 15. Poslovno-stanovanjski objekt Elektrotehna Krško
 16. Poslovno-stanovanjski objekt Oprema Kočevje
 17. Poslovno stanovanjski niz Pavlinov hrib v Trebnjem


Poslovni, športni in kulturni objekti:

 1. Poslovno-proizvodni objekt Belimed Grosuplje
 2. Informacijsko središče GEN v Vrbini, Krško (Gen energija, d.o.o.)
 3. Poslovno stanovanjski objekt v Stari vasi v Krškem
 4. Poslovno logistični center Avtotehna Atropola
 5. AVTO KRKA na območju obrtne cone MDB Leskovec
 6. Diskont Eurospin ob Ptujski cesti v Mariboru in dozidava
 7. ENGROTUŠ – poslovni objekt IC Žadovinek
 8. Kostak d.d. – Upravna zgradba Kostak
 9. Eurogarden center v Krškem
 10. NE Krško – zgradba za simulator
 11. Grad Brežice – celovita obnova
 12. Grad Brežice – elektroinstalacije in razsvetljava
 13. Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina (Anin dvor)
 14. JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik - energetska sanacija
 15. MMP Bistrica ob Sotli
 16. Penzion Čateški dvorec
 17. Energetski pregled ZD Brežice
 18. Poslovni objekt AVTO KRKA Ljubljana - rekonstrukcija
 19. Inkubator v PC Vrbina
 20. IT prostor v upravni stavbi Sava tires
 21. ŠRC Brestanica, statična presoja kopališkega objekta
 22. ŠRC Senovo
 23. TERME Čatež - Hotel Čatež
 24. TERME Čatež – Hotel Zdravilišče II
 25. TERME Čatež 2000 – hotel, bazen in večnamenska dvorana
 26. TERME Čatež – počasna reka
 27. TERME Čatež – savna park
 28. TERME Čatež – Terme Ilidža (BiH)
 29. TERME Čatež – Zimska termalna riviera
 30. TERME ČATEŽ - dozidava telovadnice k Hotelu Zdravilišče
 31. TERME ČATEŽ - povezovalni hodnik med Hotelom Čatež in Hotelom Toplice
 32. Leseni bazen v Šmarjeških Toplicah
 33. Občinska stavba Občine Žirovnica
 34. Kompleks Savinove hiše, prenova
 35. Prenova pisarn in laboratorijev podjetja Knauf insulation
 36. Ford Rebernik – Trgovina in servis
 37. GAMA center Krško
 38. JOB Avto Puntar – poslovni center
 39. Avtobusna postaja Krško
 40. Elektro Krško – upravna zgradba
 41. Kompleks kmečki hram Kostanjevica na Krki
 42. Krka Zdravstvo Dolenjske Toplice
 43. MMP Petišovci
 44. Nadomestni stolp Pečna reber
 45. NUMIP d.o.o. Krško – poslovno proizvodni objekt
 46. Ureditev otroškega pokopališča v Brežicah
 47. Širitev pokopališča v Brežicah
 48. Pokopališče Krško – vežica in polja
 49. Pokopališče Senovo
 50. Policijska postaja Brežice
 51. Policijska postaja Gorišnica
 52. Policijska postaja Krško – adaptacija in dozidava
 53. Policijska postaja Lendava
 54. Policijska postaja Šmarje pri Jelšah
 55. IU PU Ljubljana
 56. Stadion Matije Gubca Krško
 57. TA-BU Ljubljana – poslovno-trgovski center Krško
 58. EVSP Ostrožno
 59. Bolnišnica Brežice – prostorska ureditev opreme v prostoru ciklogeometrije
 60. Zdravstveni dom Brežice – širitev
 61. ZOO Ljubljana, Prenova objekta za zadrževanje šimpanzov


Šolski objekti in športne dvorane:

 1. Večnamenska športna dvorana Brežice
 2. Športna igrišča pri OŠ Jurija Dalmatina Krško
 3. Vrtec Krško
 4. Večnamenska dvorana Žirovnica
 5. OŠ Griže s telovadnico in vrtcem
 6. Ureditev športnih površin pri OŠ Krmelj (IDR, IDP)
 7. Telovadnica in zunanja igrišča pri OŠ Šentjanž
 8. Vrtec Bistrica ob Sotli (IDR)
 9. Srednja šola Črnomelj - energetska sanacija
 10. OŠ Jurija Dalmatina Krško - energetska sanacija
 11. OŠ Brestanica
 12. Dijaški dom Krško
 13. Ekonomska srednja šola Brežice
 14. OŠ Dragomelj
 15. OŠ Raka z vrtcem
 16. OŠ Senovo
 17. OŠ Artiče
 18. Športna dvorana Krško
 19. Telovadnica pri OŠ Jurija Dalmatina Krško
 20. Rekonstrukcija OŠ Brežice
 21. Sanacija objekta in izgradnja prizidka Gimnazije Brežice
 22. Športna dvorana pri OŠ Vransko
 23. Športna dvorana Brežice
 24. Univerza v Ljubljani - secirnica inštituta za zdravstveno varstvo perutnine
 25. Univerza v Ljubljani – Poskusne živali in diagnostika
 26. Vzdrževalna dela 2001 – 2003 SŠ in Dijaški domovi


Komunalna infrastruktura:

 1. Prestavitev in zaščita komunalnih vodov pri rekonstrukciji LC krški most - Vrbina
 2. Industrijska cona Žadovinek Krško
 3. Dorc Brestanica
 4. Industrijska cona Vrbina
 5. Otok KOSTANJEVICA
 6. Pavlinov hrib Trebnje
 7. Poslovno obrtna cona Drnovo
 8. Spodnji Grič I. in II Krško
 9. Vrstne hiše Videm
 10. Stanovanjsko območje Trebnje Cviblje
 11. HE Blanca
 12. HE Boštanj
 13. SN Kablovod in TP Šmarje pri Jelšah
 14. Mednarodni železniški mejni prehod Dobova
 15. Industrijska cona Šentjur
 16. Kostanjevica Otok
 17. Veliki Podlog
 18. Območje Stara vas v Velenju
 19. Obrtna cona Kostanjevica na Krki
 20. Podbočje
 21. Senovo – separacija
 22. Črnilc – IDZ, ocena stroškov
 23. Ureditev Kompolja
 24. Stanovanjsko območje Polšca (prometna ureditev)
 25. Poslovna cona Miklavž na Dravskem polju
 26. Ureditev komunalne infrastrukture območja Stari Grad
 27. TRIS Kanižarica
 28. Stanovanjsko območje Grajska v Kostanjevici na Krki
 29. Podaljšanje vodovoda Podutik, JP VO-KA
 30. TK stolp Pečna Reber

 

 • Objekti za TELEKOM Slovenije:

 1. KOK Novoles, Danfos, Beti
 2. KK Črnomelj – Kočevje
 3. KKO Raka smer Površje
 4. KKO LC Šentjernej
 5. KKO LC Škocjan, Dobruška vas
 6. Optični kabel FTTH: ZZZS Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Livada – Mercator
 7. KKO Senovo smer Dovško
 8. KKO LC Škocjan – Dobruška vas
 9. KKO LC Šentjernej
 10. KKO Brežice – CTX TP Novoles
 11. KKO Cestno podjetje in Intereuropa
 12. KKO Ulica 11. novembra v Leskovcu
 13. MOK PX Črnomelj – LC Lokve
 14. KKO Meniška vas – LC Dolenjske Toplice
 15. LC Lokve – LC Semič
 16. KK LC Senuše – Leskovec
 17. KKO Naselje Vranoviči
 18. MOK LC Bizeljsko – LC Pišece
 19. KKO LC Dragatuš
 20. MOK Račje selo pri Mirni
 21. MOK LC Črmošnjice
 22. KKO LC Semič-smer Stranska vas in smer Šterkljeve


Ceste:

 • Regionalne in glavne ceste:

 1. Priključek ceste G1-5 v območje Drnovo – Velika vas
 2. Rekonstrukcija ceste R333 skozi Kostanjevico na Krki
 3. Rekonstrukcija ceste R218 Črnomelj – Vinica
 4. Glavna cesta G 1-5

 

 • Mestne ulice:

 1. Kostanjevica – Ljubljanska ulica
 2. Tržnica – Elektro Krško
 3. Ulica 11. novembra, Leskovec pri Krškem
 4. Parkirišča ob Pleteršnikovi ulici v Brežicah
 5. Pločniki na Senovem
 6. Rekonstrukcija Leskovške ceste
 7. Rekonstrukcija Zdolske ceste

 

 • Lokalne ceste:

 1. Rekonstrukcija mostu preko Pešnice, občina Šentjur
 2. Krožišče v PC Vrbina
 3. Cesta ob Mlinskem potoku v Podbočju
 4. Podbočje – mostički preko Sušice
 5. Cesta v Starem Gradu (Buršičeva škarpa)
 6. Križaj – Šutna
 7. Križišče Kunej v Brestanici
 8. Šolska ulica, Brestanica, odsek Pod lipa – Osnovna šola
 9. LC CO2437 Janževa Gorca – Osojnikov križ – Sv. Gore
 10. LC 425 001 Trebnje – Čatež (Kidričeva ulica)
 11. Lokalna obvoznica Bistrica ob Sotli – Zagaj
 12. Lokalne ceste v občini Krško – skupne dolžine 14.500 m
 13. Parkirišče pri Občini Krško
 14. Parkirišče za tovorna vozila – Transport Krško
 15. Pločniki Dolenja vas
 16. Vinsko turistična cesta Bizeljsko I. in II. faza
 17. Vinsko – turistična cesta Bizeljsko
 18. Vipap Videm Krško – tovorni vhod
 19. Lokalna cesta Stari Grad
   

Kanalizacija:

 1. Sekundarna kanalizacija za priključitev na ČN Brežice
 2. Sekundarna kanalizacija Dobova II. faza
 3. Sekundarna kanalizacija Trnje, Mostec, Veliki in Mali Obrež
 4. Ureditev kanalizacijskega omrežja odpadnih voda v Acroniju
 5. Obnova kanalizacije po Tbilisijski cesti v Ljubljani
 6. Meteorna in fekalna kanalizacija ČN Kompolje
 7. Čistilna naprava Vipap Videm Krško – nadzor
 8. Čistilna naprava Trebnje
 9. Kanalizacija v območju tovarne Videm Krško
 10. Kanalizacija mesta Krško – sanacija in obnova v letu 1997, 1998 in 1999
 11. Kanalizacija Senovo
 12. Sanacija kanalizacije Valvasorjevo nabrežje
 13. Kanalizacijski sistemi Krško
 14. Komunalna infrastruktura Poslovne cone Vrbina
 15. Čistilna naprava Vipap Videm Krško – nadzor
 16. Rastlinska čistilna naprava Bazga

 

Zunanje ureditve:

 1. vsi objekti, projektirani v družbi Savaprojekt
 2. Ureditev trga Leskovec
 3. MOP Drenovec v občini Zavrč
 4. MOP Nova vas
 5. MOP Stara vas
 6. MOP Bistrica ob Sotli
 7. MOP Rankovec
 8. Pretakališče ELKO Slovenska vas
 9. Pokopališče Senovo
 10. Pokopališče Krško

 

Industrijska oprema:

 1. Proizvodnja proteinske hrane – Fabrika kože Ruma
 2. Tunelska sušara – Fabrika kože Ruma
 3. Politni fermentor 30 in 80 m3, naročnik Krka Novo mesto
 4. Verižni transporter Luka Koper
 5. Dvovaljna sušilnica tip 2 S-3
 6. Obrat predelave krompirja Mirna – sušilnica
 7. Kemijska rotacijska črpalka 5 1/3
 8. Rotacijski ventil
 9. Gorilec tip 1000 in 2000
 10. Rotomiks 25 m3
 11. Navijalni stroj paletirke in transporter
 12. Avtomatski pakirni stroj za razsuti material
 13. Črpalka CREK
 14. Odstranjevanje skorje Celpak Prijedor
 15. Pilotska sežigalna naprava Krka Novo mesto
 16. Briketirni stroj za lesne odpadke
 17. Zgoščevalnik mošta
 18. Lamelni rekuperator
 19. Lamelno-cevni rekuperator

 

Energetski projekti:

 1. Prostostoječa sončna elektrarna (TE Brestanica)
 2. Plinovodno distribucijsko omrežje na območju PC Vrbina
 3. Plinovodno distribucijsko omrežje na območju ceste krški most - Vrbina, Sp. Stari Grad
 4. Toplovodno omrežje v južnem delu Industrijske cone Šentjur
 5. Sončna elektrarna na objektih bencinskih črpalk Petrol Vipava jug in Vipava sever ob hitri cesti Vrtojba - Ljubljana
 6. OSUP ZABOK – plinska kotlovnica
 7. Šolski center Zabok – plinska kotlovnica
 8. Dom zdravja Zabok – plinska kotlovnica
 9. Skupščina občine Zabok – plinska kotlovnica
 10. Novoles Novo mesto TPE Račje delo – plinska kotlovnica
 11. Dom upokojencev Sevnica – plinska kotlovnica
 12. Dom upokojencev Krško – plinska kotlovnica
 13. Tenis hala Otočec
 14. Obrtna cona Cikava Novo mesto
 15. Plinifikacija mesta Krško
 16. Plinifikacija mesta Brežice
 17. Kotlovnica na OŠ Jurij Dalmatin Krško
 18. Plinovod Drnovo - Gorica

 

Varnostni načrt:

 1. Sprememba zasnove požarne varnosti za Kulturno-turistično središče Rogaška Slatina
 2. Energetska sanacija JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik - koordinator za varnost in zdravje pri delu
 3. Energetska sanacija Enote za prolongirano psihiatrijo, kuhinje, upravne stavbe in Enote za rehabilitacijo Psihiatrične klinike Ljubljana (koordinatro VPD)
 4. OŠ Jurija Dalmatina Krško
 5. Vrtec Krško
 6. Sekundarna kanalizacija za priključevanje na ČN Globoko III. faza (koordinator VPD)
 7. TP 20/0,4 kV Gazice Krka in el. vodi
 8. KB 20 kV za TP Pugelj
 9. TP 20/0,4 kV Krajna Brda II in el. vodi
 10. TP 20/0,4 - Kostanjevica grad in el.vodi
 11. TP 20/0,4 – Črneški vrh in el.vodi
 12. TP 20/0,4 kV Podgorje Golob in el.vodi
 13. Vinarski center - Sporti d.o.o.
 14. Poslovno trgovski center na območju obrtne cone MDB Leskovec (koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta)
 15. Grad Brežice (študija požarne varnosti)


Galerija nekaterih referenc