Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Strokovni in projektantski nadzor


 1. Poslovno-proizvodni objekt Belimed Grosuplje
 2. OŠ Jurija Dalmatina Krško
 3. Vrtec Krško
 4. Poslovna cona Vrbina
 5. Plinovodna in vročevodna omrežja za obnovo vročevoda na Prežihovi ulici
 6. Plinovodna in vročevodna omrežja za obnovo vročevoda na območju Maistrove ulice
 7. JZ PB Vojnik - energetska sanacija
 8. Večnamenska dvorana Žirovnica
 9. Obrtna cona Kostanjevica na Krki
 10. BS Agip Drnovo
 11. BS OMV Istrabenz Brežice
 12. BS OMV Istrabenz Kamnik
 13. BS OMV Istrabenz Krško
 14. BS OMV Istrabenz Novo mesto
 15. BS OMV Istrabenz Smednik
 16. BS OMV Istrabenz Kranj Labore
 17. BS Agip Miklavž na Dravskem polju
 18. Vrtni center Eurogarden Krško
 19. Mednarodni mejni prehod Obrežje
 20. Mednarodni mejni prehod Bistrica ob Sotli
 21. Dijaški domovi 2001 – 2003 vzdrževalna dela
 22. IHS d.o.o. Krško – poslovna stavba z delavnicami, montažo in skladišči
 23. Industrijska čistilna naprava – VIPAP Videm Krško
 24. Komunalna deponija ŠPAJA DOLINA – Grosuplje
 25. Logistični center Grieshaber Krško
 26. Grad Pišece, Ministrstvo za kulturo
 27. NE Krško – parkirišče in dovozna cesta
 28. NE Krško – prostor za dekontaminacijo
 29. NE Krško – zgradba za simulator komandne sobe
 30. Numip d.o.o. Krško – poslovno-proizvodni objekt
 31. Občina Krško – ureditev Kostanjevice Otok
 32. OŠ Bizeljsko
 33. OŠ Senovo
 34. Rudnik Senovo v zapiranju – različni objekti iz programa sanacije degradiranih površin
 35. Rudnik Senovo v zapiranju - različni objekti iz programa zapiranj rudnika
 36. Športna dvorana Krško
 37. Trgovsko poslovni center AVTO KRKA v Krškem
 38. Vipap Videm Krško – rekonstrukcija kotla K5
 39. GJI Cviblje – Trebnje
 40. Vinarski center Impoljca
 41. OŠ Brežice
 42. Telovadnica pri OŠ Jurija Dalmatina
 43. Poslovni objekt Gen energija
 44. Penzion Čateški dvorec
 45. Poslovno proizvodni objekt – SOP International d.o.o.
 46. Kompleks Debeli rtič
 47. Poslovno stanovanjski objekt v Stari vasi
 48. Poslovno logistični center Atropola (Avtotehna)
 49. Willy Stadler


Galerija nekaterih referenc