Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Študije


  1. Študija reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda razpršene poselitve za naselja Prekopa, Vodenice, Orehovec, Oštrc in Črneča vas po principu ekoremediacije z rastlinskimi čistilnimi napravami
  2. Lokalni energetski koncept za občino Kostanjevica na Krki
  3. IGM Sava Krško – separacija »STARI GRAD« - 1986
  4. Srednja šola Krško – proizvodnja elektromagnetnih ventilov – 1989
  5. Občina Krško, Izvršni svet – ureditev Valvazorjevega kompleksa – 1993
  6. Občina Krško, Izvršni svet – plinifikacija mesta Krško I. faza- 1993
  7. Mestni sekretariat KGPZ Ljubljana – parkirno-garažna hiša pod Kongresnim trgom v Ljubljani – 1994


Galerija nekaterih referenc