Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Urbanizem in okoljska dokumentacija


Okoljska dokumentacija

Prostorski akti za ureditve državnega pomena

Prostorski akti za ureditve lokalnega pomena - Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

Prostorski akti za ureditve lokalnega pomena - Občinski prostorski načrti (OPN)

Prostorski akti za ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena

Študije, strokovne podlageGalerija nekaterih referenc