Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Industrijske, skladiščne stavbe


Proizvodni objekt Lonstroff v Logatcu, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2017 – 2019

Proizvodno poslovni objekt Orodjarstvo Pečnik, izvajanje celovitega svetovalnega inženiringa, 2017-2019

Distribucijski center z upravno stavbo Sava Tires v Kranju, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2002 – 2003

Skladišče nevarnih snovi Krka v Krškem, izdelava projektne dokumentacije, 2017 – 2020

Objekt za proizvodnjo, vzorčenje in kontrolo novega izdelka lastnega izvora v podjetju Varis Lendava, izdelava projektne dokumentacije, 2016

Krkin kompleks tovarne Sinteza 1 v Krškem, izdelava projektne dokumentacije, 2008-2012

Poslovni logistični center Grieshaber, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2005 – 2006

Dograditev proizvodno skladiščnega objekta Resistec v Kostanjevici, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2012 – 2013

Prizidek visokoregalnega skladišča Krka Novo mesto, izdelava projektne dokumentacije, 2009-2010

Poslovno-proizvodni objekt Belimed v Grosupljem, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2011 – 2012Galerija nekaterih referenc